Logo Image
Meldcode PO/VO Raad II
Welkom en fijn dat u de tijd neemt om deze vragenlijst in te vullen. Deze enquête is onderdeel van de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We stellen in deze enquête vragen over uw ervaringen met deze meldcode.

U kunt tussentijds de vragenlijst opslaan en later hervatten door op de 'hervat later' -knop te klikken. Als u vervolgens verder wilt gaan, kan dat door opnieuw op de link in de uitnodigingsmail te klikken. Indien u wilt wisselen tussen pagina's, kunt u daarvoor de knoppen onderaan de vragenlijst gebruiken. Gebruik daarvoor niet de browserknoppen.

Belangrijk: De definitie van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling in deze enquête ziet op alle vormen van geweld: fysieke en psychische mishandeling, fysieke en psychische verwaarlozing en seksueel geweld, alsmede bedreiging daarmee. In geval van ouderenmishandeling wordt in de praktijk ook financiële uitbuiting daartoe gerekend. Overal waar huiselijk geweld en kindermishandeling wordt geschreven, wordt de brede defintie bedoeld.